Wat zijn Koolstofcertificaten?

Onze koolstofcertificaten helpen bij het verwijderen van koolstof uit de atmosfeer door middel van regeneratieve landbouw. Voor slechts 89 euro kunt u een ton CO2 compenseren. Deze certificaten worden uitgegeven door ONCRA, een betrouwbare organisatie die zich inzet voor klimaatverantwoordelijkheid.

Koop nu koolstofcertificaten

*Door een koolstofcertificaat te kopen, steunt u direct onze inspanningen om de bodemgezondheid te verbeteren en draagt u bij aan een groenere toekomst.

 • Vecht voor een groenere planeet

  Koop onze koolstofcertificaten om regeneratieve landbouw te ondersteunen bij het bestrijden van klimaatverandering en het herstellen van ecosystemen.

 • Verbeter uw bedrijfsreputatie

  Investeren in koolstofcertificaten versterkt uw reputatie als milieuverantwoord bedrijf en trekt milieubewuste klanten aan.

 • Steun direct Nederlandse boeren

  Hoewel CO2-compensatie vaak wordt voorgesteld bij het kopen van vliegtickets, kunt u met de aankoop van koolstofkredieten bij Boer in Natuur rechtstreeks bijdragen aan onze inspanningen om de bodemgezondheid te verbeteren.

 • Betaalbare koolstofcompensatie

  Voor 89 euro kun je een ton CO2 compenseren. Dit is minder dan de helft van de maatschappelijke kosten van koolstofemissies, geschat op 237 euro door vooraanstaande Europese milieuagentschappen.

1 van 4

FAQ

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor koolstofcertificaten?

Wij werken alleen samen met bedrijven die serieuze klimaatambities hebben. Bedrijven die al alles hebben gedaan om uitstoot te verminderen en een partner zoeken om de emissies die ze echt niet kunnen reduceren te verwijderen. Tot 50 credits kunt u vrij inkopen. Bij meer dan 50 credits plant u met onze partner ONCRA een afspraak in om te kijken of u voldoet aan de Oxford Offsetting Principles.

Waarom koolstofcertificaten?

We verbranden gezamenlijk te veel fossiele brandstoffen in de wereld. Door onze uitstoot te reduceren en de overschotten op te ruimen, kunnen we omschakelen naar een duurzame samenleving. Onze voedselbossen slaan veel koolstof op. Door dit in geld om te zetten, kunnen we nog meer voedselbossen financieren en samen het verschil maken. Koop hier je credits.

Met welke partners werken wij samen?

ONCRA

Boer in Natuur werkt met de certificeringsmodellen van ONCRA (Open Natural Carbon Removal Accounting). ONCRA verbindt koolstofverwijderaars met bedrijven in een open en transparant proces. Met hun eenvoudige en redelijk geprijsde aanpak stellen zij kleine en middelgrote bedrijven in staat toegang te krijgen tot de koolstofmarkt.

Klik hier om meer te lezen over de methodiek. ONCRA wordt beheerd door Stichting Climate Cleanup.

Climate Cleanup

Stichting Climate Cleanup richt zich op structurele klimaatoplossingen in de wereld. Boer in Natuur verkoopt koolstofcertificaten via hun webwinkel: OnSets. Klik hier om meer te lezen over Climate Cleanup.

Hoe monitoren wij het koolstofniveau in de bodem?

Onze partner ONCRA werkt met een CO2-verwijderingsboekhouding. Zij meten, modelleren, rapporteren en verifiëren de hoeveelheid CO2 die wij uit de atmosfeer halen en in ons ecosysteem opslaan. Lees hier meer over hun methode.

Wat zijn voedselbossen?

Door een voedselbos aan te leggen doen we de natuur na. Een voedselbos is als het meest productieve en biodiverse ecosysteem: de bosrandzone. We gebruiken dit systeem als een manier om voedsel te produceren. Boer in Natuur is het eerste professionele en volledig biologische agroforestry bedrijf in Nederland. Door het aanleggen van biodiverse bossen kunnen wij onze regio voorzien in voedsel én CO2 uit de atmosfeer halen.

Wie wij zijn?

Boer in Natuur is een unieke boerderij gelegen in Uden, Nederland. We zijn meer dan alleen een boerderij; we dienen ook als een natuurreservaat en een proefterrein voor innovatieve landbouwpraktijken, met name in de ontwikkeling van voedselbossen. Onze missie is om in harmonie met de natuur te werken door duurzame landbouwmethoden te gebruiken die zowel mensen als dieren ten goede komen. Met het principe van minimale interventie laten we onze dieren vrij rondlopen en zelf naar voedsel zoeken. Ons productaanbod omvat unieke items zoals voedselbosmuesli en boerderijverse yoghurt.

Naast onze landbouwpraktijken biedt Boer in Natuur Carbon Certificaten aan als een concrete manier om klimaatverandering tegen te gaan. Door deze certificaten te kopen, kunt u onze inspanningen op het gebied van regionale koolstofvastlegging ondersteunen en bijdragen aan de betrouwbare opslag van CO2 in de bodem.

Praat met onze experts

We willen u graag meer vertellen over onze certificeringen en welke stappen we nemen om duurzame landbouw te ondersteunen.

Boek een oproep

Waarom Boer in Natuur

Eenvoud

Het verwijderen van de complexiteit van koolstofboekhouding die je een koolstofneutrale reis stroomlijnt.

Waarde

Verlaging van de kosten van klimaatactie met strategieën voor reductie op maat en gediversifieerde projecten.

Impact

Teruggeven aan de gemeenschap door te investeren in projecten met bijkomende voordelen en het planten van bonusbomen.

“We willen in een zo snel mogelijk tempo de landbouwtransitie mogelijk maken. Dat kan door koolstofvastlegging met landbouw.”

WILCO DE ZEEUW – BOER BIJ BOER IN NATUUR

 • Klimaatbestendigheid

  Door meer bomen te planten verbeteren we de waterhuishouding en zijn we beter bestand tegen toenemende droogte en onvoorspelbaar weer.

 • Lokale biodiversiteit

  CO2 in de bodem zorgt voor meer voedsel voor al het leven. Dit werkt de biodiversiteit in de hand.

 • Gezonde voeding

  De kwaliteit van voedsel begint bij de kwaliteit van de bodem. Door de bodem te verbeteren, dragen wij bij aan gezonde voeding.

 • Circulaire streekeconomie

  Wij leggen een directe verbinding tussen boer en consument met een korte-keten, om de omgeving van verse en gezonde producten te kunnen voorzien.

 • Sociale werkgelegenheid

  Door deze boer te helpen ondersteun je de lokale werkgelegenheid in een eerlijk en biologisch boerenbedrijf.

1 van 5

Carbon calculator

Bereken koolstofcompensatie

icon
image
icon
Buy Now

Hoe het werkt

Boeren in harmonie met de natuur voor koolstofopslag

Regionale koolstofvastlegging stelt ons in staat CO2 betrouwbaar in de grond op te slaan. Opgeslagen koolstof in de grond gaat verloren door het ploegen van de bodem. Bij het bouwen van voedselbossen streven we ernaar de grond minimaal te verstoren en gebruik te maken van de natuurlijke koolstofopslag van het ecosysteem. We zetten onze bomen en duurzame landbouwmethoden in om CO2 in de grond op te slaan. Voor langdurige opslag experimenteren we met het toevoegen van schimmels aan de wortelsystemen. Dit bevordert een gezondere bodem, verbetert voeding en versterkt de voedselzekerheid op de lange termijn. Wij bieden ecologisch diverse voedselbossen die gunstig zijn voor mensen, dieren en de natuur.

Meer koolstofcertificaten betekent meer biodiverse voedselbossen

Door het gebruik van koolstofcertificaten kunnen we op vier hectare grond diverse bossen aanleggen met 54 verschillende soorten fruit- en notenbomen. Dit creëert een soort voedselbos of boslandbouwsysteem. Ons doel is om landbouwgrond te herstellen door het planten van oude, traditionele gewassen. We kiezen bijvoorbeeld voor hardhoutsoorten zoals zoete kastanje, amandel, mispel en eiken. Door de kringloop op de boerderij zoveel mogelijk te sluiten, behoren we tot de meest duurzame boerderijen in Nederland. We telen voedsel voor de regio en voor het vee op ons land. Dat is boeren met oog op de toekomst!

1 van 2

Contacteer ons