Wat zijn natuurcertificaten?

Onze natuurcertificaten helpen bij het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer door middel van regeneratieve landbouw. Voor slechts 89 euro kunt u een ton CO2 van uw eigen resterende CO2-uitstoot laten opruimen. Deze certificaten worden uitgegeven door ONCRA, een betrouwbare organisatie die zich inzet voor klimaatverantwoordelijkheid.

Koop nu natuurcertificaten

*Door een natuurcertificaat te kopen, steunt u direct onze inspanningen om de bodemgezondheid te verbeteren en draagt u bij aan een groenere toekomst.

 • Vecht voor een groenere planeet

  Koop onze koolstofcertificaten om regeneratieve landbouw te ondersteunen bij het bestrijden van klimaatverandering en het herstellen van ecosystemen.

 • Verbeter uw bedrijfsreputatie

  Investeren in koolstofcertificaten versterkt uw reputatie als milieuverantwoord bedrijf en trekt milieubewuste klanten aan.

 • Steun direct Nederlandse boeren

  Hoewel CO2-compensatie vaak wordt voorgesteld bij het kopen van vliegtickets, kunt u met de aankoop van koolstofkredieten bij Boer in Natuur rechtstreeks bijdragen aan onze inspanningen om de bodemgezondheid te verbeteren.

 • Betaalbare koolstofcompensatie

  Voor 89 euro kun je een ton CO2 compenseren. Dit is minder dan de helft van de maatschappelijke kosten van koolstofemissies, geschat op 237 euro door vooraanstaande Europese milieuagentschappen.

1 van 4

FAQ

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor natuurcertificaten?

Wij werken alleen samen met bedrijven die serieuze klimaatambities hebben. Bedrijven die al alles hebben gedaan om uitstoot te verminderen en een partner zoeken om de emissies die ze echt niet kunnen reduceren te verwijderen. Tot 50 credits kunt u vrij inkopen. Bij meer dan 50 credits plant u met onze partner ONCRA een afspraak in om te kijken of u voldoet aan de Oxford Offsetting Principles.

Waarom natuurcertificaten?

We verbranden gezamenlijk te veel fossiele brandstoffen in de wereld. Door onze uitstoot te reduceren en de resterende uitstoot op te laten ruimen, kan de netto CO2-uitstoot afnemen. De CO2-vastlegging in landbouwgebieden kan gepaard gaan met een toename van de biodiversiteit en daardoor kunnen we omschakelen naar een duurzame samenleving. Koop hier je certificaten.

Met welke partners werken wij samen?

Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen (FNS)

FNS promoot natuurinclusieve regeneratieve landbouw door in boerderijen (mee) te investeren, en door mede-venoot te worden. zie www.Streekboerderijen.nl. Met Boer-in-Natuur (BiN) en SCAVE is FNS 2 jaar geleden begonnen met het investeren in CO2-certificaten in samenwerking met Climate Clean-up Foundation (CCF), die het ONCRA boekhoudsysteem beheert. Ondanks de zorgvuldige certificering blijkt de CO2-certificaten markt moeilijk te zijn, waar velen wantrouwig afstand van houden. Daarom is besloten om het “natuurcertificaat” in de markt te zetten: een nieuw concept, waarbij aan de CO2-vastlegging de biodiversiteitsontwikkeling toegevoegd wordt in en op de bodem. Dat betekent een uitbreiding van de certificeringsprocedures, waar FNS, Scave en BiN aan werken, en die waarschijnlijk in september 2024 afgerond zullen worden.

ONCRA

Boer in Natuur werkt met de certificeringsmodellen van ONCRA (Open Natural Carbon Removal Accounting). ONCRA is een gestandaardiseerde CO2-verwijderingsboekhouding, waaraan de biodiuversiteitsontwikkeling toegevoegd gaat worden. De ONCRA-methode verbindt CO2-verwijderaars met bedrijven in een open en transparant proces. Met de eenvoudige en redelijk geprijsde aanpak kunnen kleine en middelgrote bedrijven toegang krijgen tot de markt voor natuurcertificaten.

Klik hier om meer te lezen over de methodiek. ONCRA wordt beheerd door Stichting Climate Cleanup.

Climate Cleanup

Stichting Climate Cleanup richt zich op structurele klimaatoplossingen in de wereld. Boer in Natuur verkoopt natuurcertificaten via hun webwinkel. Klik hier om meer te lezen over Climate Cleanup.

Hoe monitoren wij het CO2-niveau in de bodem?

Onze partner ONCRA werkt met een CO2-verwijderingsboekhouding. Zij meten, modelleren, rapporteren en verifiëren de hoeveelheid CO2 die wij uit de atmosfeer halen en in ons ecosysteem opslaan. Lees hier meer over hun methode.

Wat is natuurinclusieve agroforestry?

In natuurinclusieve agroforestry doen we de natuur na. Een goed aangelegd systeem kan na 10 jaar  het meest productieve en biodiverse ecosysteem worden, dat in biomassa opbrengst uitstijgt boven de minerale landbouw.. We gebruiken. Dit systeem proberen we zodanig in te richten dat de geproduceerde bkiomassa zoveel mogelijk nuttig gebruikt kanworden, inclusiefvoedsel, veevoer, hout, constructie-en isolatiematerialen, enz. . Boer in Natuur is het eerste professionele en volledig biologische agroforestry bedrijf in Nederland. Door het aanleggen van biodiverse bossen kunnen wij onze regio voorzien in voedsel én CO2 uit de atmosfeer halen.

Wie wij zijn?

Boer in Natuur is een unieke boerderij gelegen in het natuurgebied "de Maashorst" bij Uden, Nederland. We zijn meer dan alleen een boerderij; we zijn geïntegreerd in het natuurgebied en we zijn een proefterrein voor innovatieve landbouwpraktijken, met name in de bodem ontwikkeling. Onze missie is om in harmonie met de natuur te werken door duurzame landbouwmethoden te gebruiken die zowel mensen als dieren ten goede komen. Met het principe van minimale interventie laten we onze dieren vrij rondlopen en zelf naar voedsel zoeken. Ons productaanbod omvat unieke items zoals voedselbosmuesli en boerderijverse yoghurt.

Ook biedt Boer in Natuur natuurcertificaten aan als een concrete manier om klimaatverandering tegen te gaan. Door deze certificaten te kopen, kunt u onze inspanningen op het gebied van regionale CO2-vastlegging ondersteunen en bijdragen aan de nuttige opslag van CO2 in de bodem.

Praat met onze experts

We willen u graag meer vertellen over onze certificeringen en welke stappen we nemen om duurzame landbouw te ondersteunen.

Boek een oproep met Bart

Waarom Boer in Natuur

Eenvoud

Het verwijderen van de complexiteit van CO2-boekhouding die je een CO2-neutrale reis stroomlijnt.

Waarde

Verlaging van de kosten van klimaatactie met strategieën voor reductie op maat en gediversifieerde projecten.

Impact

Teruggeven aan de gemeenschap door te investeren in projecten met bijkomende voordelen en het planten van bonusbomen.

“We willen in een zo snel mogelijk tempo de landbouwtransitie mogelijk maken. Dat kan door koolstofvastlegging met landbouw.”

WILCO DE ZEEUW – BOER BIJ BOER IN NATUUR

 • Klimaatbestendigheid

  Door meer bomen te planten verbeteren we de waterhuishouding en zijn we beter bestand tegen toenemende droogte en onvoorspelbaar weer.

 • Lokale biodiversiteit

  CO2 in de bodem zorgt voor meer voedsel voor al het leven. Dit werkt de biodiversiteit in de hand.

 • Gezonde voeding

  De kwaliteit van voedsel begint bij de kwaliteit van de bodem. Door de bodem te verbeteren, dragen wij bij aan gezonde voeding.

 • Circulaire streekeconomie

  Wij leggen een directe verbinding tussen boer en consument met een korte-keten, om de omgeving van verse en gezonde producten te kunnen voorzien.

 • Sociale werkgelegenheid

  Door deze boer te helpen ondersteun je de lokale werkgelegenheid in een eerlijk en biologisch boerenbedrijf.

1 van 5

Natuurcertificaten calculator

Bereken CO2-compensatie

Natuurcertificaten
icon
image
icon
Natuurcertificaten 
Koop nu

Hoe het werkt

Boeren in harmonie met de natuur voor koolstofopslag

Regionale koolstofvastlegging stelt ons in staat CO2 betrouwbaar in de grond op te slaan. Opgeslagen koolstof in de grond gaat verloren door het ploegen van de bodem. Bij het bouwen van voedselbossen streven we ernaar de grond minimaal te verstoren en gebruik te maken van de natuurlijke koolstofopslag van het ecosysteem. We zetten onze bomen en duurzame landbouwmethoden in om CO2 in de grond op te slaan. Voor langdurige opslag experimenteren we met het toevoegen van schimmels aan de wortelsystemen. Dit bevordert een gezondere bodem, verbetert voeding en versterkt de voedselzekerheid op de lange termijn. Wij bieden ecologisch diverse voedselbossen die gunstig zijn voor mensen, dieren en de natuur.

Meer natuurcertificaten betekent meer biodiverse voedselbossen

Door het gebruik van natuurcertificaten kunnen we op vier hectare grond diverse bossen aanleggen met 54 verschillende soorten fruit- en notenbomen. Dit creëert een soort voedselbos of boslandbouwsysteem. Ons doel is om landbouwgrond te herstellen door het planten van oude, traditionele gewassen. We kiezen bijvoorbeeld voor hardhoutsoorten zoals zoete kastanje, amandel, mispel en eiken. Door de kringloop op de boerderij zoveel mogelijk te sluiten, behoren we tot de meest duurzame boerderijen in Nederland. We telen voedsel voor de regio en voor het vee op ons land. Dat is boeren met oog op de toekomst!

1 van 2

Contacteer ons